Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Jsme si vědomi toho, že vaše soukromí je velmi důležité a bereme to vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla a postupy webba.cz o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při použití webba.cz služby. Nebudeme používat nebo vaše údaje s nikým sdílet s výjimkou toho, jak je popsáno v Podmínkách užívání webu.

Shromažďování a použití informací

Používáme údaje, které shromažďujeme k analýze, jak se používá naše služba, k diagnostice služeb nebo ohledně technických problémů, udržování bezpečnosti a personalizaci obsahu. Systém si pamatuje informace, které vám pomohou efektivně přistupovat ke svému účtu, sledovat souhrnné ukazatele, například celkový počet návštěvníků, provoz a demografické vzorky a sledování uživatelského obsahu. Uchovávání všech těchto informací by mělo být v souladu s zákonem Digital Millennium Copyright (zkráceně DMCA) a dalšími příslušnými zákony.

Uživatelem-poskytnuté informace:

Poskytujete nám informace o sobě, jako je vaše jméno a e-mail, pokud se zaregistrujete na členský účet u služby. Pokud se rozhodnete přidat vaše jméno a další informace se do svého profilu budou k dispozici pro veřejné prohlížení v naší službě. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání služby související oznámení. Můžete ovládat příjem některých zpráv služeb s tím souvisejících ve vaší stránce Nastavení. Můžeme také použít vaše kontaktní údaje, abychom vám zaslali marketingové zprávy. Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávě. Pokud budete souhlasit s námi prostřednictvím e-mailu, můžeme uchovávat obsah vašich e-mailových zpráv, e-mailovou adresu a naše reakce.

Také nám poskytujete informace v uživatelském obsahu, který přispíváte v službě webba.cz. Vaše příspěvky a další příspěvky ve službě a metadata o nich (například, když je vyslán), jsou veřejně zobrazitelné, spolu se vaším jménem (není-li možnost, která vám umožní psát anonymně). Tyto informace mohou být vyhledávány pomocí vyhledávačů a být publikovány jinde na webech v souladu s našimi podmínkami.

Sign In